Hva skjer når vi henter de beste prinsippene fra forsvar, politi, idrett og medisin?

Jo, da har vi SCI™ programmet. Self Care Intelligence™.

Ønsker du å bli sertifisert SCI™ mentor?

SCI™ Trening

person-holding-white-tablet-computer

Målet med SCI™ «Fra Press til prestasjon» samtalene er å bygge inn en klar bevissthet i hva som kan fremme slitestyrke, utholdenhet og mestring i krevende arbeids- og livsfaser. Gjennom SCI™ programmet ønsker vi å styrke kommunikasjon og samspill under endring og press.

SCI™ kan forebygge sykefravær effektivt med verktøy og holdninger som gir en sterkere selvledelse.

Les mer.

SCI™ Sertifisering

Bli SCI™ Mentor og benytt SCI™ verktøyene på deg selv og andre. Neste sertifiserings kurs er: 11.-13. januar og 5.-7. april 2019. Sted: Kristiansand Kongressenter.  Påmeldingsfrist 15. desember.
NB! Dette kurset er fulltegnet og nytt kurs vil arrangeres høsten 2019. For ytterligere informasjon kontakt: emp@emp.as.

Les mer.

Kurs & Seminarer

three-people-holding-puzzles-and-assembling-on-brown-wooden-table
  • «Kommunikasjon og samspill under endring og press».
  • «Hvordan oppnå mer med mindre stress?» inkludert workshop.
  •  «Folkeskikk og uskikk. Veien ut av konflikter».
  •  «Omsorg i kriser».
  •  «Teambuilding».

Les mer.